Cantussen voor schachten: prositten

Cantussen voor schachten: prositten

februari 20, 2019 0 Door Antwerp Student

Tijdens een cantus kan het zijn dat je wel eens een pintje in één teug moet leegdrinken. Wanneer moet je dit juist doen?

Wanneer het woord prosit uit de mond valt van een cantor, praesidiumlid, prosenior of commilito, denk je vaak aan een ad fundum. Een heel glas volledig leegdrinken! Maar in veel gevallen is dat niet direct zo.


Prosit corona!

via GIPHY

De meest standaard vorm van een prosit. Wanneer de cantor prosit corona roept, moet je heel je glas leegdrinken, maar eerst moet je natuurlijk groeten. Hoe doe je dat?

De praeses zegt dan prosit corona en je moet op dezelfde manier prosit senior terugroepen. Dit moet je blijven doen tot de praeses: “ad fundum” roept. Dan moet je op de volgende manier groeten: “prosit senior, prosit pro-senior, prosit corona, ad fundum”. (in sommige verenigingen, als je doopmeester erbij is, moet je ook prosit meester zeggen). Dan drink je je glas in 1 teug leeg.

Op normale cantussen komt dat niet zo veel voor. Zo’n 5 keer normaal, maar er zijn natuurlijk ook die cantussen waar het veel vaker gebeurt. Zelf heb ik al eens zoiets meegemaakt, waar het om de 5 voet een ad fundum was. Het was een ontgroeningscantus, waarbij je zou denken, zoiets als ontgroening? Makkelijk!

Zelf heb ik ook liever een ontgroeningscantus dan andere soorten rituelen om schachten te ontgroenen. Bij zoiets is het nog de gezelligheid van een cantus zelf voor je je lint over je rechterschouder ontvangt (zie: De basics van een studentenvereniging). Liever dat dan de minder lekkere dingen te moeten eten/drinken. Maar die dingen worden op zo’n cantus vervangen door bier. You do the math!

Natuurlijk kan de corona elkaar ook groeten.


Prosit (student)

De intro in mijn youtubefilmpjes zijn hiervan gehaald. Als je iemand wilt groeten, moet je met je glas naar diegene wijzen en dan prosit met daar achter zijn naam roepen. Hier krijg je soms een tennis-effect van.

via GIPHY

Ik heb dit effect met een goede maat van mij, Gilles. Wanneer wij cantussen, het maakt niet uit waar we zitten, we prositten elkaar altijd wel eens een paar keer. Als hij heeft geprosit, groet ik meestal terug. Wat als effect heeft dat hij dan terug groet, na het volgende liedje (want er mag niet gegroet worden tijdens het lied zelf) en dat blijft doorgaan tot het einde van de cantus.

Soms durf ik ook eens mijn eigen schachten te groeten. Vooral als ze mij kunnen horen, aangezien ze in de schachtenbak zitten. Het leuke aan zoiets is, je groet dan je schacht, maar hij/zij mag niet terugprositten. Hij/zij zit dan in een cantus van zijn of haar vereniging en mag dat niet doen. Plezier verzekerd! Ik let er wel altijd op dat die schacht niet te veel moet drinken.


Prositten is dus eigenlijk een leuke manier van elkaar een soort van schol te zeggen, waarbij jij en de andere drinken.

Ut Vivat, Crescat et Floreat,

Antwerp Student

Volg me op social media: