Interview #2 | Hoe worden schachtjes commilitones? | Schachtentemmer Eligia

Een winter geleden heb ik een goede vriend van mij, en schachtentemmer van Eligia, Joni Philips geïnterviewd. Het ging over hoe zijn functie in elkaar steekt als schachtentemmer. Vooral interessant voor de mensen die zichzelf laten dopen binnen een studentenvereniging.

Check het in de link hieronder!

Hoe worden schachtjes commilitones?


Hoe steekt uw functie als schachtentemmer nu in elkaar?

Joni: “Onze grootste opdracht is eigenlijk tijdens de doopweek, ervoor zorgen dat die goed verloopt en dat we alle evenementen plannen, aanvragen regelen bij het stad. Ook zien of alles mag. De doop zelf organiseren (zie: is doop wel dope?), de dropping in elkaar steken. De verkoop organiseren, het zijn eigenlijk vooral de dingen in het begin van het jaar.”

“Onze grootste opdracht is eigenlijk tijdens de doopweek”

-Philips, J. (2019, 7 augustus). Hoe worden schachtjes commilitones? Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=tU-DGxlS3ag

“Tijdens het jaar zelf hebben we niet al te veel opdrachten. Onze grootste opdracht tijdens het jaar door is eigenlijk de schachten stilhouden tijdens de cantussen. Tijdens de cantussen zitten alle schachten eigenlijk samen in 1 schachtenbak (zie: Cantussen voor schachten: zitplaatsen). Daar moeten we voor zorgen dat ze allemaal stil zijn, de regels volgen en eigenlijk zorgen dat ze onze club een beetje representeren en dat ze de nieuwe toekomst zijn.”

Dus eigenlijk dat de schachten het beeld zijn van de studentenclub?

Joni: “Ja, dat is eigenlijk het voornaamste.”

Wat doen jullie als een schacht zijn lint verliest?

Joni: “Ja, een schachtenlintje is voor een schacht het belangrijkste. Daaraan kan gezien worden dat ze bij onze club zitten. En er zijn er wel een aantal die dat kwijtspelen en daar kunnen we natuurlijk niet mee lachen. Een lintje, dat is heilig (zie: De basics van een studentenvereniging).”

“Het zou heilig moeten zijn voor hen. Als ze dat nu bijvoorbeeld hier kwijtspelen (in ’t Vervolg, het studentencafé van Eligia, zie: Na leren komt spelen), en dat ligt ergens op de grond en wij vinden dat of iemand anders vindt dat, dan komen ze met het lintje naar mij en wij geven dan een straf zodat de schachten hun lintje kunnen terugkrijgen.”

“Meestal bestaat die straf uit een pintje ad fundum drinken of 10/20 keer pompen. Het kan er allemaal van af hangen, maar ja, ze krijgen wel een strafje als ze hun lintje kwijtspelen.”

Tijdens de doopweek zelf, wat doen jullie dan nog? Is dat dan nog schachten opdrachten geven?

Joni: “Tijdens de doopweek is het natuurlijk ook de bedoeling dat we onze waarden en normen overbrengen naar de schachten en dat we ervoor zorgen dat het een hele hechte groep wordt. Dat ze echt op elkaar kunnen rekenen en dat ze elkaar kunnen vertrouwen. De doopweek is daar heel erg goed voor want ze zien samen af, maar dat schept echt een band en dat zorgt voor vriendschappen die ze nooit meer vergeten. (zie: Waarom studentendopen juist wel kunnen).”

Organiseer jij ook dingen tijdens het galabal?

Joni: “Tijdens het galabal moeten wij als schachtentemmers niet veel regelen. Dat wordt eigenlijk gedaan door de feestleiders. Maar ze zijn er wel mee om beslissingen te nemen over wat ze gaan doen, hoe ze het gaan aanpakken, wat we gaan eten op het diner. Al die dingen.

We beslissen het dus mee, maar we moeten als schachtentemmer dat niet gaan zoeken.

Ut vivat, crescat et floreat,

Antwerp Student


Volg me op social media:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *